അധികാരികൾ കാണു !! ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പല റോഡുകളുടെയും അവസ്ഥ!!!

0
459

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോളത്തെ ചർച്ച വിഷയം ഈ വിഡിയോയാണ് കാരണം ഒരു റോഡിൽ ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്, റോഡ് സൈഡിൽ ഉള്ള cctv ദൃശ്യങ്ങൾ ആരോ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ വലിയൊരു ചർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. സ്ത്രീകളടക്കം നാലിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ മറിയുന്നത് വിഡിയോയിൽ വ്യെക്തമായി കാണാം… വീഡിയോ കാണാം

 

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോളത്തെ ചർച്ച വിഷയം ഈ വിഡിയോയാണ് കാരണം ഒരു റോഡിൽ ഒന്നിലധികം വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്, റോഡ് സൈഡിൽ ഉള്ള cctv ദൃശ്യങ്ങൾ ആരോ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ വലിയൊരു ചർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. സ്ത്രീകളടക്കം നാലിൽ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ മറിയുന്നത് വിഡിയോയിൽ വ്യെക്തമായി കാണാം… വീഡിയോ കാണാം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here