ഇതുപോലെ ഒരു അൺലോഡിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല… ഡ്രൈവറും ലോഡിങ്ങ് ചേട്ടന്മാരും സൂപ്പറാ

0
650

ഒരു കുട്ടം ആൾക്കാർ ചേർന്ന് പിക്ക് ആപ്പ് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന തടി ലോഡ് ഇറക്കുന്ന വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായത്.  ലോഡ് ഇറക്കാനായി നിർത്തുന്ന പിക്ക് അപ്പിന്റെ ഫ്രന്റ് പൊക്കി ലോഡ് ഇറക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോയാണ് മാറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

ഒരു കുട്ടം ആൾക്കാർ ചേർന്ന് പിക്ക് ആപ്പ് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന തടി ലോഡ് ഇറക്കുന്ന വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായത്.  ലോഡ് ഇറക്കാനായി നിർത്തുന്ന പിക്ക് അപ്പിന്റെ ഫ്രന്റ് പൊക്കി ലോഡ് ഇറക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള വിഡിയോയാണ് മാറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here