അന്ന് രക്ഷിച്ചത് മോഡിഫൈഡ് വണ്ടികൾ എല്ലാം മറന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ( വീഡിയോ )

0
5553

“ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ ന് ഒരു തുറന്ന കത്ത് – ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ “So called” modified വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ആണ്. 2018 ലെ പ്രളയ കാലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ ചെറുതെങ്കിലും ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചു. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ സ്വമനസ്സാലെ ഇറങ്ങുകയും, വിജയകരമായി അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്ന് ഈ സേവനങ്ങളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ തള്ളി പറയുന്ന സാഹചര്യം ആണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. അന്ന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ modification ചെയ്തതാണെന്നും അപകടങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ആണെന്നും ആണ്‌ പുതിയ വിലയിരുത്തൽ. ആകെയുള്ള അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ഞങ്ങളുടേത് പോലെയുള്ള 4×4 വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അങ്ങേയ്ക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും.

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും നാം നേരിട്ട പ്രളയം പോലെയുള്ള അത്യാഹിത സന്ദർഭങ്ങൾ നേരിടാൻ സജ്ജമാണ്. ഈ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറക്ക് നൽകി സഹകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സദാ തയ്യാറുമാണ്. 2017- ഇൽ പമ്പയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ശബരിമല ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ സഹകരണം ഒൗദ്യോഗികമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പല ക്ലബുകളിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാണ്. ഇത് ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരുപാട് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here