പുതിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് കിട്ടിയ എട്ടിന്റെ പണി ; വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ തലയിൽ കൈവെക്കും ( വീഡിയോ )

0
2157

On 29/12/2018 I booked a Tata Tiago XZ in exchange with maruthi Zen of mine from Concorde motors from a subsidery dealer in kolenchery. I returned my zen to them on 15th january, till now I am using a rented vehicle.On 1st February 2019 I have got TATA Tiago XZ delivered around 4:30 PM . But the dealer cheated me very badly. The car interior was not clean , the outside painting of the car is not at all furnished

, there is rust inside and near the sides of engine , the front side glass beading is not at all proper , when trunk of the car is opened there is rust above and below , it can be clearly seen that they painted above the rust , the tyres when seen is not new and the tyres have traveled more than 77 km (which shows in meter) as the tyres have more worn out than the shown kilometers in meter.I returned the car back to them at Kolenchery at 5:30

PM,they told that the main office at Nettoor will be closed now so we planned to go the very next day.We reached there next morning and explained these things to the manager, his replay was not satisfying.When we checked with the chasis number it seems to be

made on May 2018. So I am wondering whether Tata has not had any sale after May 2018 or this may be a flood affected car .Without any further delay I need a replacement of this car. I have attached pictures of the things that described above.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here