അച്ചപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലോ.. അടിപൊളി രുചിയിൽ

Ingredients Rice flour – 1 cu Egg – 3 nos Grated coconut – 1 cup Sugar – 3 or 4 tbsp Cumin seed –...

ഒരു തവണ ചായ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കു ഒന്നൊന്നര മസാല ചായ

INGREDIENTS ginger-1 inch size cloves – 4 mint leaves – 10 water – half glass milk – 1 and half glass cardamom powder –...

വീട്ടിൽ തന്നെ കാലം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതും ഒന്നൊന്നര രുചിയിൽ

Ingredients : Chicken-1 kg Basmati rice-2 kg Onion- 3 nos Tomato-2 nos Coriander leaves-small amount Green chilli-3 nos Ginger-1 nos Garlic-5 to 6 nos...